top of page

Reset V

Dragan Vujičić

Pismo: Ćirilica

Format: 165 mm x 235 mm

Strana: 320 

Cena: 1.400 rsd

Hronika zla - Siniša Ljepojević

Ljepojevic.jpg

Ova knjiga je svojevrsna, autentična hronika zla savremenog sveta. 
Ovovremene generacije su suočene sa izazovima koje nikada do sada nisu iskusile i svom zlu je dodatnu energiju dao nagli razvoj tehnologije. 
Obično se kaže da u životu sve bude i prođe pa se mnogo toga i zaboravi ali autor ove knjige je uložio veliki rad i pravovremen napor da ne dozvoli zaboravu da pobedi i sakupio je sve važne činjenice koje su ne samo hronika nego i upozorenje. Jer, svedoci smo pokušaja vladajućih elita da stvore ambijent destrukcije u kojem bi, po njihovim planovima, trebalo da žive naredne generacije. 
U ovom radu su sakupljena i verno predstavljena sveobuhvatna autentična svedočanstva, činjenice o celini savremenog zla koje je istovremeno i verovatno najveća obmana, prevara u istoriji. 
Najveće su zloupotrebe u onome što je već postalo deo sva-kodnevnog života gotovo svih ljudi na svetu, a to su internet i elektronska komunikacija. Nešto što je trebalo da bude duboko humana stvar, nešto što bi trebalo da olakša svakodnevni život i rad postalo je jedan od osnovnih instrumenata obmane i manipulacija sa velikim posledicama. Mogućnosti manipulacija putem interneta su se uklopile u davnu opsesiju pre svega anglosaksonskih elita da kontrolišu protok informacija i kreiranje laži. Te su mogućnosti sada kroz internet i takozvane društvene mreže dostigle neslućene granice. 

HRONIKA ZLA 11 
Razvoj tehnologije je omogućio i oživljavanje starih ideja dehumanizacije i svođenje ljudskog bića na idiota, mašinu što se u savremenom zlu definiše kao transhumanizam. 
Elite ocenjuju da je najefikasniji put te destrukcije zloupotreba ekologije, životne okoline i zdravlja kao prirodnih zabrinutosti ljudi. Da bi se to postiglo neophodno je poništiti ljudskost i ugušiti prirodnu potrebu čoveka za slobodom. 
Široka je lepeza tog instrumentarija, a u knjizi se naširoko objašnjavaju i dokazuju tragične posledice obmane sa takozvanom epidemijom korona virusa krštenom kao kovid 19. Projekat te epidemije je imao za cilj pristanak javnosti na gušenje slobode i uvođenje državnog totalitarizma, a kroz stvaranje ekstremnog am bijenta straha. Niko, nažalost, još ne može da sagleda tragične posledice tog projekta. 
Istovremeno, javnost se svakodnevno plaši takozvanom veštačkom inteligencijom koja bi navodno trebalo da zameni ljude i njihovu ulogu u ljudskim društvima. U izvesnoj meri ono što se već primenjuje od veštačke inteligencije je veoma korisno, ali tvr- dnje da tehnologija može da zameni čoveka su velika obmana. 
Možda je, ipak, najveća obmana i istorijska pljačka projekat klimatskih promena. Klimatske promene na način kako se javnosti predstavljaju su u stvari najveća laž i to se u ovoj knjizi dokumentovano dokazuje. Na biraju se sredstva za obmane i mani- pulacije sa klimatskim promenama. 
Nažalost, političke elite za tu prevaru koriste i Ujedinjene nacije koje su postale njihova privatna, a ne svetska organizacija. Ujedinjene nacije su korumpirana institucija. Najbolji primer je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) koja je postala noseći in- strument obmane, od kovida 19 do klimatskih promena. SZO je po- stala privatna organizacija zapadne elite iako je i dalje zvanično agencija Ujedinjenih nacija. To je instrument novog kolonijali- zma i vladanja drugima. 
Deo tog savremenog ludila je i agresivno nametanje kulture takozvanog rodnog identiteta što je stvorilo i čitavu industriju insistiranja da muškarci i žene nisu ono kako su prirodno rođeni. 
I sve to prati generisanje krize sa hranom planskim uništavanjem useva i stoke, a u funkciji stvaranja straha kod ljudi koji onda sve prihvataju samo da ne budu gladni. 
Sav taj ambijent neverovatne destrukcije i obmane osmišljava Svetski ekonomski forum u Davosu. To je projekat poznat kao “Reset”. 
Ova knjiga donosi gotovo bezbroj primera tog savremenog zla i do čega je već dovelo to savremeno ludilo pre svega u zapadnom svetu. Autor se posebno osvrće na Ameriku odakle i dolaze sve ideje tog ludila. 
Pozadina svih tih igara su ipak geopolitički problemi u čiji ambijent sadržaj ove knjige i smešta svoju hroniku zla. 
U osnovi, reč je o kolosalnoj borbi protiv ljudske prirode, a da bi jedna potrošena zapadna politička i finansijska elita osta- la dominantna u svetu. To je, međutim, uzaludan posao jer ljudsku prirodu i prirodu u celini još uvek niko nije pobedio, uzalud tehnologija. Doduše, posledice će biti velike, ali niko ne može da pobedi prirodu. I ona se, trebalo bi imati na umu, uvek osveti za narušavanje njene harmonije. 
Knjiga je podeljena na četiri celine, dela, vešto napisana i lako se čita i može da bude kao neka vrsta popularne enciklopedije, svedočanstvo vremena.

bottom of page