top of page

NLO nad Balkanom

Dragan Vujičić

Pismo: Ćirilica

Format: 220 mm x 220 mm

Strana: 256 

Cena: 1.200 rsd
NLO.jpg

Velimir Abramović: Obavezno štivo

"Oduvek sam smatrao nemogućim da su Bog Tvorac i Kosmički Um stvorili ljude kao jedina, usamljena, najpametnija i najsavršenija bića u Vasioni i da iznad nas ljudi nema nikoga živog pametnijeg i Duhovno razvijenijeg.

 

Ako se uzmu u obzir sve naše mane, nerazumevanje objektivnog kosmičkog morala, nepoznavanje prirodnih zakona, suštine života i materije - nemoguće je da smo mi, ovakvi kakvi smo, na vrhu stvaralačke piramide Boga Tvorca i svekoliko Prirode. Postoje više inteligencije i počevši od Hirošime, (prva ratna atomska bomba), u svim većim sukobima na Zemlji primećeni su NLO-i koji ponekad najavljuju a redovno pomno prate situaciju i verovatno nama nepoznatim sredstvima uticaja - sprečavaju svetski nuklearni sukob. 


Knjiga autora Vujičića  širi se svest o tome da nismo sami u Kosmosu i ukazuje na ogromnu odgovornost Čoveka za sebe, za civilizaciju na našem malom kosmičkom vozilu čovečanstva - planeti Zemlji (prečnik svega oko 12 000 kilometara). Savremena situacija je nova i neobična jer se naglo probudila savest i egzistencijalna odbrambena svest najdubljih vojno-ezoterijskih i naučnih krugova o tome da svetski rat, niti bilo kakvi ratovi nisu rešenje, dok bankarsko-politički sektor i dalje pokušava da drži spiralu finansiranja ciklusa kontrolisanih ratova i obnove kao garanciju moći kapitala.

 
Znam da su vanzemaljske inteligencije na strani višeg razuma i da će pomoći Naučnu Duhovnost kao novi oblik religioznosti planetarnog društva koje po sili informacionih tehnologija velikom brzinom nastaje samo od sebe (pet milijardi ljudi je na internetu i to je nova socio-psihološka kategorija, nadnacionalna, nadrasna i nad-državna...) 

Knjiga Dragana Vujičića je obavezno štivo za svakog ko želi da bude uključen u savremene tokove preobražaja čovečanstva, u Novu civilizaciju (Teslinu) i da doprinese uspostavljanju svesne i Duhovno-Naučne Harmonije Čovečanstva i Kosmičkog okruženja. " 

bottom of page